Flyttesyn ved ind- og fraflytning

Hos S og S Rengøring ApS tilbyder vi flyttesyn ved til- og fraflytning af lejligheder og lejemål. Flyttesynet er en nødvendighed for at varetage lejers, såvel som udlejers, interesser ved overdragelse. Lejemålet gennemgås i fællesskab og nødvendige istandsættelsesopgaver, samt fejl og mangler, noteres i en fraflytningsrapport.

Vi har mere end 30 års erfaring i branchen og har dertil gennemgået kurset ‘Ind- og Fraflytning i teori og praksis’, som bliver udbudt af EjendomDanmark. Det er din garanti for en grundig gennemgang af lejemålet, hvor vi sikrer os at alle detaljer bliver noteret.

Vi står for kontakten

I forbindelse med flyttesyn, oplever vi ofte at lejemålet har behov for en kærlig hånd, i form af udbedringer i forbindelse med skader og mangler. Derfor samarbejder vi med et bredt netværk af kvalitetsbevidste håndværkere, der hurtigt og effektivt kan instandsætte lejemålet. Vi formidler kontakten, så lejemålet hurtigt kan blive klargjort til næste beboer.

De typiske opgaver vores samarbejdspartnere løser er for eksempel:

  • Maling af  vægge
  • Slibning af gulv
  • El-arbejde
  • Diverse tømrerarbejde

30 års erfaring

Tæt kundekontakt

Skræddersyede løsninger

Professionel samarbejdspartner

Processen ved flyttesyn

Et flyttesyn udføres for at sikre at både lejers og udlejers interesser bliver varetaget i forbindelse med flytning. Jævnfør lejekontrakten for lejemålet, skal det afgøres hvem der skal istandsætte hvad, og hvem der hæfter for eventuelle skader, fejl og mangler. Fraflytningsrapporten bruges yderligere til bestemme, hvor meget lejer skal have tilbagebetalt af sit depositum.

Udlejer skal, indenfor 7 dage efter opsagt lejemål, og gerne inden for 2 uger, indkalde til flyttesyn. Ved flyttesynet skal lejemålet være tømt og rengjort.

Vi gennemgår lejemålet sammen med lejer og udlejer, og alle observationer noteres i fraflytningsrapporten. Flyttesynet tager ofte mellem 30 og 60 minutter, afhængigt af lejemålets størrelse og stand.

Efterfølgende afleverer lejer alle nøgler, låse og lignende, så lejemålet kan istandsættes. Alt efter lejekontraktens bestemmelser, kan lejer helt eller delvist foretage istandsættelsen selv.